Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

AVCILIK ve YABAN HAYATI PROGRAMI

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet HAKYEMEZ

Öğretim Elemanı : Araş. Gör. Dr. Vedat BEŞKARDEŞ


Bu Programda Ders Veren Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Erdal SELMİ (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)

Prof.Dr.Tamer ÖYMEN (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)

Prof.Dr.Ünal AKKEMİK (Orman Botaniği ABD)

Doç.Dr.Doğanay TOLUNAY (Toprak İlmi ve Ekoloji ABD)

Doç.Dr.Yalçın KUVAN (Ormancılık Politikası ve Yönetimi ABD)

Doç.Dr.Yusuf GÜNEŞ (Çevre ve Orman Hukuku ABD)

Yrd.Doç.Dr.Adil ÇALIŞKAN (Silvikültür ABD)

Yrd.Doç.Dr.Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)

Yrd.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)

Yrd.Doç.Dr.Aytekin ERTAŞ (Silvikültür ABD)

Yrd.Doç.Dr.Cihan ERDÖNMEZ (Ormancılık Politikası ve Yönetimi ABD)

Yrd.Doç.Dr.Sultan BEKİROĞLU (Ormancılık Ekonomisi ABD)

Yrd Doç.Dr.Ersel YILMAZ (Orman Hasılatı ve Biyometri ABD)

Yrd.Doç.Dr.Meriç KUMBAŞLI (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)

Yrd.Doç.Dr.Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)


PROGRAMI TANITICI BİLGİLER

Programın Misyonu

Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması, yönetimi ve işletilmesi için, doğa sevgisi taşıyan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Programın Vizyonu

Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatına alanında nitelikli ara elemanlar yetiştirmek ve ülkemizde avcılık ve yaban hayatı eğitiminin gelişmesine öncülük etmektir.

Program Türkiye'de konusunda ilk program olup, avcılık ve yaban hayatının çeşitli dallarında orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Avcılık ve Yaban Hayatı ders programları; Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tabiat Parkları, Ulusal Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik ve Biyosfer Rezervler, tarımsal ve sulak alanlar, şehir parkları, hayvanat bahçeleri gibi yerlerde gereksinim duyulan ara elemanlar için gerekli teorik ders ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu programa ÖSS sonuçlarına göre yerleştirme yapılmaktadır. Bu programı seçecek öğrencilerin başarılı olmaları için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı, Hayvan Sağlığı, Su Ürünleri ve Tarım (Ziraat) kökenli alanlarından mezun olmalarının yanı sıra;

 • doğa sevgisi olan,

 • hayvanlarla ilgili bir korkusu olmayan,

 • arazide gece de çalışabilen,

 • bedence sağlam ve dayanıklı,

 • başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

 • biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı

kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Avcılık ve Yaban Hayatı mezunları Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Av Komisyonlarında görev alabilecekleri gibi özel avlaklarda ve hayvanat bahçelerinde de teknik eleman olarak çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Avcılık ve Yaban Hayatı mezunları orman mühendislerine ve biyologlara yardımcı eleman olup,

 • Yaban hayvanlarının üretimini sağlarlar.

 • Yaban hayvanlarının envanterini yaparlar.

 • Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesinde çalışırlar.

 • Hayvanların preparasyonunu yaparlar.

 • Populasyonların düzenli olarak sürdürülmesini sağlarlar.

 • Özel avlakların yönetiminde teknik eleman olarak çalışırlar.

 • İl ve İlçe av komisyonlarında görev alırlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Avcılık ve yaban hayatı geniş bir çalışma alanını kapsar ve çalışma ortamını daha çok açık alanlar teşkil eder. Çalışmalarını ferdi veya ekip halinde yaparlar. Yaban hayvanlarının önemli bir kısmı geceleri faaliyet gösterdiğinden gece de çalışabilirler. Yaban hayvanları ile çalışırken her iş kolunda olduğu gibi gerekli önlemler alınmadığı taktirde kaza riski bulunmaktadır. Ayrıca doğadaki birçok hayvan kuduz vb. bazı hastalıkları taşımaktadır.

İş Bulma Olanakları

Yurdumuzda Avcılık ve Yaban Hayatı mezunlarına çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizliğinden bu programdan mezun olanların iş bulma şansları oldukça yüksektir. Mezunlar Türkiye'nin her yerinde çalıştırılabilmektedirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması bu mesleğin de geleceğini daha parlak kılmaktadır. İleriki yıllarda Orman Fakültelerinde Yaban Hayatı Yöneticiliği Bölümü açıldığında ön lisansı bitiren mezunlara Yaban Hayatı Yöneticisi olma imkanını da verecektir.

AVCILIK ve YABAN HAYATI PROGRAMI

ÖN LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLERİ


1.SINIF

I. Yarıyıl (Güz)


II. Yarıyıl (Bahar)

Ders

T

U

K


Ders

T

U

K

Türk Dili I

2

0

2


Türk Dili II

2

0

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

Yabancı Dil I

2

0

2


Yabancı Dil II

2

0

2

Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi

0

1Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi

0

1


Ekonomi

2

0

2


Odunsu Bitkiler

2

1

2.5

Matematik

2

0

2


Yaban Hayvanları Bilgisi

2

1

2.5

Zooloji

2

1

2.5


Ekoloji

1

2

2

Bilgisayar Uygulamaları

1

2

2


Otsu Bitkiler

2

1

2.5

Bitkilendirme

2

1

2.5


Ormancılık Bilgisi

2

0

2

Toplam

15

4

17


Toplam

15

5

17.5
2.SINIF

III. Yarıyıl (Güz)


IV. Yarıyıl (Bahar)

Ders

T

U

K


Ders

T

U

K

Korunan Alanlar Yönetimi

2

0

2


Yaban Hayatı Alanlarının Islahı

2

1

2.5

Populasyonların Düzenlenmesi

2

1

2.5


Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı

2

0

2

İçsu Ürünleri

2

1

2.5


Yaban Hayvanları Üretimi

2

1

2.5

Halkla İlişkiler

2

0

2


Yaban Hayvanları Hastalıkları

2

1

2.5

Yaban Hayvanları Envanteri

2

1

2.5


Biyolojik Müze Yöntemleri

2

1

2.5

Sulak Alanlar

2

1

2.5


Avlanma Yöntemleri ve Uygulamaları

1

3

2.5

Bitki Koruma

1

1

1.5


Seminer

0

2

1

Seçimlik Ders

2

0

2


Seçimlik Ders

2

0

2

Toplam

15

5

17.5


Toplam

13

9

17.5


SEÇİMLİK DERSLER

Çevre Kirliliği

2

0

2


Doğa ve Av Turizmi

2

0

2

Av Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi

2

0

2


Atıcılık

2

0

2

Yaban Hayatı Ekolojisi

2

0

2


Yaban Hayatı ve Silvikültür

2

0

2


Avlak Yönetimi

2

0

2Toplam Kredi (4 yarıyıl) : 69.5

Toplam Ders Saati (T+U) (4 yarıyıl) : 81

T:Haftalık Teorik Ders Saati, U:Haftalık Uygulamalı Ders Saati, K:Dersin Kredisi