Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı'nın geçmişi 1937 yılında kurulan Orman Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsü'ne dayanmaktadır. 06.06.1961 tarihinde ayrı bir birim olarak Prof. Dr. Savni HUŞ başkanlığında Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Kürsüsü kurulmuştur. 1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı ismini almış ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü oluşturan dört anabilim dalından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalının kuruluş amacı orman kaynaklı ürünlerin kimyasal yapılarını incelemek, lif teknoloji, kağıt teknolojisi, kağıt ambalaj teknolojisi ahşap malzeme tutkalları konusunda eğitim ve araştırmalar yapmaktır. Selüloz ve kağıt konularında daha etkin bir şekilde araştırmalar yapabilmek amacıyla 2011 yılında ilgili laborauara "Selüloz Kağıt Karton Ambalaj (SeKKA) Laboratuarı" adı verilmiştir. Anabilim dalı faaliyetlerini 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir.

Bu amaçla, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kağıt Üretim Teknolojisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Kimyası, Ağaç Malzeme Tutkalları, Kağıt Ambalaj Tekniği, Kağıt Yüzey İşlemleri, Ağartma Teknolojisi, Odun ve Bileşenlerinden Enerji Üretiminde Faydalanma, Özel kağıtlar, Atık Kağıt Teknolojisi, Kağıt Fiziği, Kağıt Kimyası, Odun Ekstraktifleri, Bitki Karbonhidratları, Selüloz ve Kağıtta Kalite Kontrolü gibi dersler okutulmaktadır. İlgili sektörlerin talebini karşılamak üzere 2011 yılında İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında sertifika programları başlatılmıştır.

 

Anabilim Dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış öğretim elemanları; Prof. Dr. Savni HUŞ (1939-1983), Prof. Dr. Turan TANK (1958-2000), Prof. Dr. Erol GÖKSEL (1970-1998), Öğretim Görevlisi Dr. S. Can AKKAYAN (1973-1989 vefat). Anabilim Dalında görev yapmış başka birim veya kurumlara geçmiş elemanları ise Dr. Mustafa CENGİZ (1981-1989), Araş. Gör. İsmail BALABAN (1984-1985), Araş. Gör. Dr. Gülnur MERTOĞLU ELMAS (1993-2002), Araş.Gör. Dr. Sami İMAMOĞLU (1998-2002), Araş.Gör. Dr. Nural YILGÖR (1989-2004), Araş. Gör. Ali Umut ŞEN (2003-2005), Araş.Gör.Dr. Hasan ÖZDEMİR'dir (2000-2010) Araş.Gör. Yağmur BİRİCİK (2011).

Anabilim Dalı yayınlarını görmek için Tıklayınız!

 

Anabilim Dalı Başkanı - Prof.Dr. Bahattin GÜRBOY

 

Akademik kadro