Sulama Teknolojisi

SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Program Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Emrullah ÇELİK

Öğretim Elemanı : Araş. Gör. A. İlker ESİN


Bu programda ders veren Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Süleyman ÖZHAN (Havza Amenajmanı ABD)

Prof.Dr.Hüseyin Emrullah ÇELİK (Orman İnşaatı ve Transportu ABD)

Prof.Dr.Bahattin GÜRBOY (Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi ABD)

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK (Orman Botaniği ABD)

Doç.Dr.Ferhat GÖKBULAK (Havza Amenajmanı ABD)

Doç.Dr.Hakan YENER (Ölçme Bilgisi ve Kadastro ABD)

Doç.Dr.Murat DEMİR (Orman İnşaatı ve Transportu ABD)

Doç.Dr.Yusuf SERENGİL (Havza Amenajmanı ABD)

Yrd.Doç.Dr.Necmettin ŞENTÜRK (Orman İnşaatı ve Transportu ABD)

Yrd.Doç.Dr.Tolga ÖZTÜRK (Orman İnşaatı ve Transportu ABD)

Yrd.Doç.Dr.Ersel YILMAZ (Orman Hasılatı ve Biyometri ABD)

Yrd.Doç.Dr.Orhan SEVGİ (Toprak İlmi ve Ekoloji ABD)

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin CEBECİ (Orman Entomolojisi ve Koruma ABD)


PROGRAMI TANITICI BİLGİLER

Programın Misyonu

Tatlı su kaynaklarının, en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulanmasını sağlamak için gereksinim duyulan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanları yetiştirmektir.

Programın Vizyonu

Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Sulama Teknolojisi Programı Türkiye'de konusunda ilk ve tek programdır. Programda öncelikle küçük, orta ve büyük ölçekli ev, kamu ve ticari kuruluşların peyzaj düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projelerini yapacak ve uygulayacak elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Sulama Teknolojisi Programı hazırlanırken çeşitli ülkelerdeki konuyla ilgili meslek yüksekokullarının ders programları incelenmiştir. Ayrıca İstanbul'da sulama sektörünün bu tür bir elemandan beklediği nitelikler belirlenmiştir. Ders programı bu iki temel yaklaşımın ülkemiz koşullarına göre dengelenmesi ile oluşturulmuştur.

Sulama Teknolojisi ders programının birinci yılında daha çok teorik dersler bulunmaktadır. Ders programındaki bazı dersler bilgisayar, yabancı dil, bitki-toprak-su ilişkileri, elektrik ve hidroliktir. Teorik dersler uygulamada gerekli olacak düzeyde

tutulmuştur. İkinci yılda ise daha çok uygulamaya dönük ders ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Ders programları öğrenciye derslerin yapıldığı sürede sektörde çalışma olanağı sağlamak amacıyla haftada üç güne sığdırılmaya çalışılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu programa mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından sınav yapılmaksızın öğrenci alınmaktadır. Mevcut öğrenci alınan alanlar; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat, Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat-Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap) Yapı Ressamlığı ve Yapıcılık'dır. Bu programı seçecek öğrencilerin;

  • bitki-toprak-su ilişkilerini bilen,

  • tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,

  • bedensel engeli bulunmayan, sağlam ve dayanıklı,

  • başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

  • dikkatli ve sabırlı,

  • açık hava ve şantiye koşullarında çalışmayı kabullenmiş

kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Sulama Teknolojisi mezunları; Belediyeler, Orman ve Tarım Bakanlığına bağlı fidanlıklar gibi kamu kuruluşlarında, özel fidanlıklarda, sportif ve turistik tesislerde, sulama işi yapan özel sektörde ve kendi kuracakları iş yerlerinde çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Meslek elemanları; mevcut peyzaj projesine göre alanın sulama projesini hazırlar, hazırlanmış projeyi uygular, çalışmanın projeye uygun olarak sürdürülmesini sağlarlar, kamu sektörü ve özel sektörde kontrol elemanı olarak çalışırlar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamı açık hava olan sulama teknolojisi mezunları, gün ışığına bağlı olarak şantiye koşullarında çalışırlar. Çalışma ortamı açık alanlar olup, arazi durumuna göre değişir. Çalışma sırasında düz işçilerle, tesisat, elektrik ustalarıyla ve doğrudan müşteriyle, amirlerle ilişkide bulunurlar. Genel şantiye tehlikeleri dışında işin kendisinden kaynaklanan özel tehlike ve hastalık yok gibidir.

İş Bulma Olanakları

Sulama sektöründe, sulama konusunu bilen elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle sulama ekipmanı satan sektör çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Ülkemiz, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesindeki yağışlı

bölgeler dışında kurak ve yarı kurak bir iklime sahiptir. Küresel ısınma sonucunda azalan su kaynakları elle sulama yerine sprinkler veya damlama sulamayı zorunlu kılmaktadır. Yarıkurak iklim, etkisini sürdüren küresel ısınma, otomatik sulamanın sağladığı faydaların toplum gözünde kazandığı prestij, özellikle GAP bölgesinde sulamanın yanlış yapılmasından kaynaklanan toprakların çoraklaşma tehlikesi gibi sayılabilecek bir çok gerekçeden dolayı otomatik sulama konusu, önemi artmakta olan ve gelecekte de artacak meslek dallarından biridir. Ofis programlarını ve AutoCad'i bilen mezunlar daha kolay iş bulmaktadır. İngilizce bilmek de aranan özelliklerden biridir.

Kentsel ortamda peyzaj düzenleme sektöründe çalışan insanların önemli bir kısmının bayan olmasından hareketle, sulama sektöründe de cinsiyetin çok önemli olmadığı söylenebilir. Fakat kırsal ortam bayanlar için sorunlu olabilir.

Meslek elemanlarının elde edeceği kazanç her meslekte olduğu gibi elemanın işe kendini verişi ve çalışma yeri ve ortamıyla ilgilidir. Ortalama kazanç asgari ücretin iki katından başlayarak artabilir. Eleman kendi işini yaptığı durumda kazancı piyasa koşullarına bağlı olarak ortaya çıkacaktır.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Ülkemizde son yıllarda büyümesini sürdüren az sayıda sektörden biri sulama sektörüdür. Bu büyümenin ardında otomatik sulamanın yararlarının toplum gözünde kabulü bulunmaktadır. Dolayısıyla mesleğin gelecekte de önem kazanacağı ve sektörün büyüyeceği öngörülebilir.

SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

ÖN LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMI DERSLERİ1.SINIF

I. Yarıyıl (Güz)


II. Yarıyıl (Bahar)

Ders

T

U

K


Ders

T

U

K

Türk Dili I

2

0

2


Türk Dili II

2

0

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

Yabancı Dil I

2

0

2


Yabancı Dil II

2

0

2

Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi

0

1Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi

0

1


Teknik Çizim

1

2

2


Sulama Sistemi Tasarımı

2

2

3

Toprak Bilgisi

2

2

3


Bitki Materyali

2

2

3

Matematik

2

0

2


Elektrik Bilgisi

1

1

1.5

Bilgisayar Uygulamaları

1

2

2


Hidrolik Bilgisi

2

1

2.5

Sulamaya Giriş

2

1

2.5


Malzeme ve Yapı Bilgisi

2

0

2

Toplam

14

7

17.5


Toplam

15

6

18


2.SINIF

III. Yarıyıl (Güz)


IV. Yarıyıl (Bahar)

Ders

T

U

K


Ders

T

U

K

Bitki Koruma

2

0

2


Keşif ve İhale Esasları

2

0

2

Sulama Uygulama Tekniği

1

2

2


Drenaj ve Arazi Islahı

2

1

2.5

Proje I

2

4

4


Şantiye Tekniği

2

0

2

Günlük Uygulama

0

6

3


Günlük Uygulama

0

6

3

Ölçme Bilgisi

1

2

2


Proje II

2

4

4

Su Koruma

2

0

2


Seçimlik Ders

1

2

2

Seçimlik Ders

2

0

2


Toplam

10

14

17


Toplam

9

13

15.5


SEÇİMLİK DERSLER

Çim Alan Bakımı

2

0

2


Bilgisayar Destekli Çizim

1

2

2

Su Arıtma

2

0

2


İş Hukuku

1

2

2Toplam Kredi (4 yarıyıl) : 68

Toplam Ders Saati (T+U) (4 yarıyıl) : 88

T:Haftalık Teorik Ders Saati, U:Haftalık Uygulamalı Ders Saati, K:Dersin Kredisi